YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2003 Vol: 3 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon (3539 defa görüntülendi)5 - 21
Seda Banu AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS)'nda 'Recruitment' Manevraları ve Optimum PEEP Ayarı (2887 defa görüntülendi)22 - 32
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deli Bal Zehirlenmesi (2758 defa görüntülendi)33 - 36
Ayda BAŞGÜL  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hasta Hakları ve Terminal Dönem (2752 defa görüntülendi)37 - 42
Erdem AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis ve SIRS Olgularında Prokalsitoninin Tanıdaki Rolü (2604 defa görüntülendi)43 - 47
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Nurcan BAYKAM, Oytun PORTAKAL AKÇİN, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde APACHE II, III ve Mortaliteyi Belirleyen Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi (2502 defa görüntülendi)48 - 54
Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Eser ŞAVKILIOĞLU, Tuğrul Y. ŞİPİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Akut Kolşisin Zehirlenmesi (2802 defa görüntülendi)55 - 58
Mehmet AKÇABAY, Levent ÖZTÜRK, Bilge TUNCER, Emel ÖZTÜRK, Demet COŞKUN, Ahmet MAHLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Koroner Arter 'By-Pass' Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Peptik Ulkus Perforasyonu (2648 defa görüntülendi)59 - 61
Vedat ERENTUĞ, Denyan MANSUROĞLU, Suat Nail ÖMEROĞLU, İbrahim UYAR, Esat AKINCI, Cevat YAKUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Septik Şok Tablosundaki Hastalarda Düşük Doz Hidrokortizon ve Fludrokortizon Tedavisinin Mortalite Üzerine Etkisi (2798 defa görüntülendi)62 - 64
Çeviren ve Yorumlayan: Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Septik Şokta Plazma Prokalsitonini ve C-Reaktif Protein: Klinik ve Biyolojik Korelasyon (2459 defa görüntülendi)65 - 67
Çeviren ve Yorumlayan: Gül Ruhsar YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir