YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2002 Vol: 2 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım (3198 defa görüntülendi)77 - 87
Cemalettin ERTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nörolojik Resüsitasyon ve Monitörizasyon (2591 defa görüntülendi)88 - 95
Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) (2768 defa görüntülendi)96 - 107
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Venöz Tromboembolizm (2631 defa görüntülendi)108 - 121
Altay ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı (2587 defa görüntülendi)122 - 128
Enver ATALAR, Lale TOKGÖZOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları (2505 defa görüntülendi)129 - 135
Dilara İNAN, Rabin SABA, Sevim KESKİN, Dilara ÖĞÜNÇ, Cemal ÇİFTÇİ, Filiz GÜNSEREN, Latife MAMIKOĞLU, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Postpartum Dönemde Gelişen Akut Solunum Yetmezliğinde Ayırıcı Tanı (2780 defa görüntülendi)136 - 140
Ruşina DOĞAN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Akın KAYA, Sevgi SARYAL, Turan ACICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Azaltılmasında Eğitim Programının Etkisi (2774 defa görüntülendi)141 - 144
Çeviren ve Yorumlayan: Gül Ruhsar YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Bir Risk Faktörü Olarak Pulmoner Ölü Boşluk Fraksiyonunun Değeri (2279 defa görüntülendi)145 - 146
Çeviren ve Yorumlayan: Özlem URAL GÜRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir