YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2002 Cilt: 2 Ek1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2002 Vol: 2 Suppl1
  Satın al  
 
 
 Yoğun Bakım Hemşiresinin Rolü (2880 defa görüntülendi)5 - 8
Rukiye KARAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü (2512 defa görüntülendi)9 - 13
Sabiha AKDENİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım İnfeksiyonlarının Dünü, Bugünü, Yarını (Değişen Profili) (2453 defa görüntülendi)14 - 34
Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Hizmet Kalitesi (2445 defa görüntülendi)35 - 38
H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hataları (2628 defa görüntülendi)39 - 43
Halis AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi (2866 defa görüntülendi)44 - 49
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar (2664 defa görüntülendi)50 - 54
Salih HOŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Mikroorganizmalarının Ülkemizdeki Direnç Profili (2341 defa görüntülendi)55 - 57
Ayşe WILLKE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Enteral Mukoza: Bariyer mi? Geçirgen mi? (2534 defa görüntülendi)58 - 63
Mehmet ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastasında Enteral Beslenmenin Önemi (2970 defa görüntülendi)64 - 67
Melek SAKARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Politravmalı Hastada Enteral Beslenmeye Geçiş (2806 defa görüntülendi)68 - 74
Hülya ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Parenteral Beslenme ve İnfeksiyonlar (3224 defa görüntülendi)75 - 78
Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Parenteral Yağların Yeri ve Önemi (2439 defa görüntülendi)79 - 82
Ş. Ferda KAHVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik (1323 defa görüntülendi)83 - 87
Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ventilatör İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisi (2296 defa görüntülendi)88 - 92
Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önleme Teknikleri (2651 defa görüntülendi)93 - 96
Nahit ÇAKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonlar: Tanı ve Önlem Metodlarında Yeni Yaklaşımlar (2654 defa görüntülendi)97 - 105
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Recep ÖZTÜRK  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üriner Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi ve Tedavide Temel Prensipler (2058524 defa görüntülendi)106 - 115
Mehmet BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Selektif Digestif Dekontaminasyonun Günümüzdeki Yeri (2351 defa görüntülendi)116 - 124
Necmettin ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Posttravmatik Hastalarda Antibiyoterapinin Yeri (2703 defa görüntülendi)125 - 132
Rahmet ÇAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hangi Hastalarda İzolasyon Uygulanmalı? (2677 defa görüntülendi)133 - 138
Rabin SABA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastasının Maliyeti ve Maliyete İnfeksiyonun Katkısı (3820889 defa görüntülendi)139 - 142
Ahmet EROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 POSTERLER (3293 defa görüntülendi)143 - 163
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir