YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2002 Vol: 2 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Temel İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulama Yöntemleri (3404 defa görüntülendi)215 - 224
Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (2941 defa görüntülendi)225 - 245
Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hipovolemik Şok (3179 defa görüntülendi)246 - 254
Volkan TÜMAY, Rifat TOKYAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astma Ataklarına Yaklaşım (4281 defa görüntülendi)255 - 260
Bülent BOZKURT, A. Fuat KALYONCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Kronik Solunum Yetmezlikli Hastaların Akut Atak Sırasında Yoğun Bakım Tedavi Özelliklerinin Karşılaştırılması (2717 defa görüntülendi)261- 267
Gül GÜRSEL, Ceyda EREL KIRIŞOĞLU, Sema BİLGİN MULLAOĞLU, Nurhayat ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Akut Metil Bromid İntoksikasyonu (İki Olgu Sunumu) (2583 defa görüntülendi)268 - 272
Mehmet GÜL, Alper YOSUNKAYA, Ertan BAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Ventilatör İlişkili Pnömoninin İlk Değerlendirmesinde Seri Rutin Mikrobiyolojik Kültür Sonuçlarının Rolü (2455 defa görüntülendi)273 - 276
Çeviren ve Yorumlayan: Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Index (10 defa görüntülendi)277 - 278
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir