YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2002 Vol: 2 Issue: 3
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon Ağrı Kontrolü ve Paralitik İlaç Kullanımı (2895 defa görüntülendi)151 - 161
Mehmet AKÇABAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Nöbet ve Status Epileptikus (2968 defa görüntülendi)162 - 168
İpek MİDİ, Nazire AFŞAR, Canan AYKUT BİNGÖL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kafa Travmasında Yoğun Bakım (2918 defa görüntülendi)169 - 174
Melike MUT, Mustafa BERKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı (3009 defa görüntülendi)175 - 184
Aylin YILDIRIR, Haldun MÜDERRİSOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Pankreatit (2759 defa görüntülendi)185 - 197
Mehmet KEŞKEK, Erhan HAMALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı (2821 defa görüntülendi)198 - 203
Cengizhan ELMAS, Tuba TURUL, Ebru YALÇIN, Nural KİPER, Deniz DOĞRU, Uğur ÖZÇELİK, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Prone Pozisyonuna Bağımlı Kalan Akut Solunum Sıkıntılı Bir Olgu (2510 defa görüntülendi)204 - 206
Ayşegül BEYKÜMÜL, Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Akut Akciğer Hasarının Erken Dönem Tedavisinde Lizofilin Kullanımının Randomize Plasebo Kontrollü Çalışması (2357 defa görüntülendi)207 - 208
Çeviren ve Yorumlayan: Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Günlük Hemodiyaliz ve Akut Böbrek Yetmezliğinde Sonuç (2359 defa görüntülendi)209 - 210
Çeviren ve Yorumlayan: Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir