YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 11 Sayı: 2 Haziran: 2013
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 11 Issue: 2 June: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonu ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgu Tanımlarında Güncellemeler
Updates in Primary Blood Stream Infection and Ventilatory Associated Pneumoniae Case Definitions (6323 defa görüntülendi)
45 - 55
İlker İnanç BALKAN, Bilgül METE, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaşam Sonu Bakım Organizasyonu; Palyatif Bakım
End of Life Care Organization; Palliative Care (4857 defa görüntülendi)
56 - 70
Afife Ayla KABALAK, Hakkı ÖZTÜRK, Hasan ÇAĞIL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopi Uygulamaları
Bronchoscopy Practices in Intensive Care Unit (4636 defa görüntülendi)
71 - 77
Burcu BAŞARIK, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev GÜRGÜN, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Perinefrik Kandida Apsesi: Olgu Sunumu
Candida Perinephric Abscess in a Renal Transplant Recipient: A Case Report (3525 defa görüntülendi)
78 - 82
Üner KAYABAŞ, İdris ŞAHİN, Tamer BAYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde
Invasive Candida Infections After Liver Transplantation: with a Case from the Literature (3594 defa görüntülendi)
83 - 91
Yaşar BAYINDIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP/LETTER TO THE EDITOR 
 
 Beyin Ölümü Tespitinde Multidisipliner ve İnteraktif Yaklaşım
Multidisciplinary and Interactive Approach for Diagnose of Brain Death (3780 defa görüntülendi)
92 - 93
Tayfun ADANIR, Selim SERTER, Zeynep ELMAS, Hüseyin DAŞCI, Mete RUKŞEN, Emre ÖZPELİT, İsmail ÖZSAN, Ünal AYDIN, Zafer BEKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir