YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 11 Sayı: 1 Mart: 2013
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 11 Issue: 1 March: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Kafa Travmasına Yaklaşım
Management of Head Trauma (3495 defa görüntülendi)
1 - 12
Emrah EGEMEN, Alp Özgün BÖRCEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS): Dün, Bugün, Yarın
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Yesterday, Today, Tomorrow (3661 defa görüntülendi)
13 - 20
Tayfun ÇALIŞKAN, Faruk ÇİFTÇİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ARAŞTIRMA 
 
 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı
Doripenem Susceptibility of Gram-Negative Bacteriae Isolated at Intensive Care Units of Tepecik Training and Research Hospital (3492 defa görüntülendi)
21 - 26
Gülfem ECE, Pınar ŞAMLIOĞLU, Şükran KÖSE, Gürsel ERSAN, Sabri ATALAY, Mustafa GÖNÜLLÜ, Işıl KÖSE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?
A Case of Catheter Related Candidemia: Is it Possible to Treat Without Catheter Removal? (3306 defa görüntülendi)
27 - 32
Sibel DOĞAN KAYA, Bensu GÜRSOY, Ece ALTINAY, Canan GÜLER, Gül DABAK, Zerrin BEYKAL, Bülent ARINÇ, Buket TAN, Hızır Mete ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans’ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları
Recurrent Candidemia and Pacemaker Wire Infection with Candida albicans (3387 defa görüntülendi)
33 - 37
Sibel GERGİN GÜNDEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahi Sonrası Bir Hastada Yoğun Bakım Polinöromiyopatisine Bağlı Geri Döndürülebilir Tetrapleji
Reversible Tetraplegia Due to Critical Care Polyneuromyopathy in a Patient After the Surgery (3100 defa görüntülendi)
38 - 43
Barış ARSLAN, Z. Asuman ARSLAN ONUK, Ümit YALÇIN, Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, Bilge KARSLI, N. Füsun TORAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir