YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 10 Sayı: 2 Haziran: 2012
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 10 Issue: 2 June: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Mekanik Ventilasyonun İnfeksiyon Dışı Akciğer Komplikasyonları ve İnfeksiyonlarla İlişkileri
The Non-Infectious Pulmonary Complications of Mechanical Ventilation and Its Relationship with Infections (2914 defa görüntülendi)
59 - 68
Ender GEDİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans
Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia, Ventilator-Associated Pneumonia, and Surveillance (3118 defa görüntülendi)
69 - 83
Yaşar BAYINDIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Etkenler ve Laboratuvar Tanı
Ventilator-Associated Pneumonia: Etiology and Laboratory Diagnosis (3085 defa görüntülendi)
84 - 89
Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle İlişkili Pnömonide Ampirik Tedavi Seçenekleri
Choices of Empirical Therapy for Ventilator-Associated Pneumonia (2934 defa görüntülendi)
90 - 96
Nurettin ERBEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisinin Optimizasyonu
Optimizing Antibiotic Therapy in Ventilator-Associated Pneumonia (3008 defa görüntülendi)
97 - 107
Murat DİZBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir