YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 10 Sayı: 4 Aralık: 2012
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 10 Issue: 4 December: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yanık Yoğun Bakıma Özel Sorunlar ve Yönetimi
Burn Intensive Care and Management of Special Problems (3235 defa görüntülendi)
171 - 179
Afife Ayla KABALAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adım Adım Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi: Bölüm 2
Computed Tomography of the Lung: Part 2 (3941 defa görüntülendi)
180 - 189
Gonca ERBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ARAŞTIRMA 
 
 Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği
Validity and Reliability of Critical Nursing Situation Index Turkish Form (3318 defa görüntülendi)
190 - 201
Hülya SARSILMAZ, Asiye DURMAZ AKYOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Yoğun Bakımda Kandidemi Gelişen İki Olguda Anidulafungin Deneyimi
Anidulafungin Experience in Two Patients Developed Candidemia in Intensive Care (3231 defa görüntülendi)
202 - 205
Hüsnü PULLUKÇU, Dilek Yeşim METİN, Mehmet Sezai TAŞBAKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandida Peritonitli Olguda Hızlı ve Doğru Tedavi Yaklaşımı
Fast and Accurate Treatment Approach to a Case with Candida Peritonitis (2963 defa görüntülendi)
206 - 209
Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hantavirüs Renal Sendromlu Hemorajik Ateş: Olgu Sunumu ve Derleme
Hantaviral Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome: A Case Report and Review (3086 defa görüntülendi)
210 - 216
Yunus Oktay ATALAY, Kamer DERE, Hüseyin ŞEN, Zafer KÜÇÜKODACI, Yalçın ÖNEM, Sezai ÖZKAN,
Güner DAĞLI
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
10. Cilt Yazar ve Konu Dizini (10 defa görüntülendi)217 - 219
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir