YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 10 Sayı: 3 Eylül: 2012
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 10 Issue: 3 September: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Sınıflandırılması ve Etyolojisi
Classification and Etiology of Skin and Soft Tissue Infections (2957 defa görüntülendi)
109 - 119
İlkay KARAOĞLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Ampirik Tedavi
Empirical Treatment of Skin and Soft Tissue Infections (3118 defa görüntülendi)
120 - 127
Ömer EVİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Klinik Sınıflandırma ve Etkenler
Clinical Classification and Pathogens in Intra-abdominal Infections (2769 defa görüntülendi)
128 - 137
A. Seza İNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ampirik Antibiyotik Tedavisi
Empiric Antimicrobial Treatment in the Management of Intra-abdominal Infections (3074 defa görüntülendi)
138 - 146
Esragül AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi
Current Therapy of Infectious Caused by Resistant Gram-Positive Bacteria (2965 defa görüntülendi)
147 - 164
Yeşim TAŞOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri
Therapeutic Options for Multidrug Resistant Gram-Negative Bacteria (2793 defa görüntülendi)
165 - 170
Yasemin ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir