YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2002 Vol: 2 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Solunumsal Monitörizasyon (3075 defa görüntülendi)5 - 15
Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonlarının İzlemi, Kontrolü ve Korunma (2627 defa görüntülendi)16 - 25
Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Skorlama Sistemleri: Neden, Nasıl, Biz Neredeyiz? (3309 defa görüntülendi)26 - 31
Yusuf Alper KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği (2928 defa görüntülendi)32 - 37
Ebru GÜNEŞ YALÇIN, Nural KİPER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kafa Travmasına Yaklaşım (2802 defa görüntülendi)38 - 47
Mustafa BERKER, Melike MUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hiperglisemik Aciller (2945 defa görüntülendi)48 - 57
Aslı NAR, Miyase BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Personelinin El Yıkama Alışkanlıkları (2508 defa görüntülendi)58 - 63
Kaya YORGANCI, Doruk ELKER, Volkan KAYNAROĞLU  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Serum Potasyum Düzeyi Normal Olan Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Hemofiltrasyon Sonrası Düzelen Sinüs Duraklaması (3157 defa görüntülendi)64 - 66
Bahar ALOĞLU, Aylin YILDIRIR, Haldun MÜDERRİSOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Kritik Hastalarda Yoğun İnsülin Tedavisi (2485 defa görüntülendi)67 - 69
Çeviren ve Yorumlayan: Kaya YORGANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Gelişen Akut Solunum Yetmezliğinde Mekanik Ventilasyonun Sonuçları (2382 defa görüntülendi)70 - 71
Çeviren ve Yorumlayan: Akın KAYA  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir