YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 10 Sayı: 1 Mart: 2012
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 10 Issue: 1 March: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Daptomisin Kullanımı
Daptomycin in Skin and Soft Tissue Infections (3250 defa görüntülendi)
1 - 8
Büşra ERGÜT SEZER, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis ve Genetik Polimorfizmler
Sepsis and Genetic Polymorphisms (3372 defa görüntülendi)
9 - 18
Seyhan YAĞAR, Aslı DÖNMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adım Adım Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi: Bölüm 1
Computed Tomography of the Lung: Part 1 (3475 defa görüntülendi)
19 - 28
Gonca ERBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Sıvı Tedavisi
Fluid Therapy in Intensive Care Unit (3882 defa görüntülendi)
29 - 39
Dilek ÖZCENGİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Sık Yapılan Tıbbi Hatalar
Common Medical Errors in Intensive Care (3630 defa görüntülendi)
40 - 49
Lale KARABIYIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kanıta Dayalı Tıp mı Yoksa Sigorta Sistemi Uygulamaları mı?
Evidence Based Medicine versus Requirements of Reimbursement System (2939 defa görüntülendi)
50 - 52
Mustafa ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ARAŞTIRMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Septik Farelerde Deksmedetomidin ve Midazolamın Gastrointestinal Motilite Üzerine Etkileri
The Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Gastrointestinal Motility in Septic Rats (3119 defa görüntülendi)
53 - 58
Osman ESEN, Banu ÇEVİK, Hayrunisa KAHRAMAN, Serhan ÇOLAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir