YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa: 173-213
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 9 Issue: 4 Page: 173-213
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Dirençli Gram-Negatif Bakteri Sorunu
Problem of Resistance in Gram-Negative Bacteria (3206 defa görüntülendi)
173 - 181
Bülent BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kolistin
Colistin (3358 defa görüntülendi)
182 - 187
Şua SÜMER, Nebahat DİKİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Kontrolünde Paketler
Bundles in Infection Control (3369 defa görüntülendi)
188 - 192
Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Postoperatif ve Posttravmatik Böbrek Yetmezliği: Yeni Ne Var?
Postoperative and Posttraumatic Renal Insufficiency: What Is New? (3343 defa görüntülendi)
193 - 199
A. Ziya ANADOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adrenal Yetmezlik: Tanı ve Tedavi Algoritması
Adrenal Insufficiency, Diagnosis and Treatment: A Systemic Review (3424 defa görüntülendi)
200 - 207
Özkan VARAN, Alper GÜRLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Multipl Sistem Atrofili Hasta
A Multiple System Atrophy Patient in a Medical Intensive Care Unit (3359 defa görüntülendi)
208 - 213
Mehmet Eren YÜKSEL, Melda TÜRKOĞLU, Gülbin AYGENCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir