YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 9 Sayı: 3 Eylül 2010
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 9 Issue: 3 September 2010
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Fungal İnfeksiyonlar
Fungal Infections in Intensive Care Units (3726 defa görüntülendi)
121 - 128
Büşra ERGÜT SEZER, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri
Intensive Care Scoring Systems (4387 defa görüntülendi)
129 - 143
Lale KARABIYIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ciddi Hipertansif Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Management of Severe Hypertension in Intensive Care Unit (3402 defa görüntülendi)
144 - 153
Melda TÜRKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üst Ekstremite İnfeksiyonları
Infections of Upper Extremities (3777 defa görüntülendi)
154 - 163
Sibel GÜNDEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Ventilatör-İlişkili Pnömoniden İzole Edilen Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii: Türkiye’den Bir Olgu Sunumu
Colistin-Resistant Acinetobacter baumannii Isolated from Ventilator-Associated Pneumonia: A Case Report from Turkey (3755 defa görüntülendi)
164 - 167
Gülbin AYGENCEL, Murat DİZBAY, Arzu ÇİFTÇİ, Melda TÜRKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metanol Zehirlenmesinde Bilateral Putaminal Nekroz ve Ani Körlük
Acute Blindness and Bilateral Putaminal Infarct in Methanol Intoxication (3484 defa görüntülendi)
168 - 172
Ahmet BAYDIN, Handan AKAR, Alev KARACA, Türker YARDAN, İlkay BAYRAK, Meral BAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir