YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 9 Sayı: 2 Haziran 2010
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 9 Issue: 2 June 2010
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Kan Dolaşımı İnfeksiyonları ve Daptomisin
Bloodstream Infections and Daptomycin (3577 defa görüntülendi)
65 - 76
Özlem Güzel TUNÇCAN, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kafa İçi Basınç Artışı Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar
Practical Management of Intracranial Hypertension (3915 defa görüntülendi)
77 - 84
Ö. Hakan EMMEZ, Emrah EGEMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Karaciğer Naklinde Postoperatif Bakım
Post-Operative Management of Adult Liver Transplantation (3725 defa görüntülendi)
85 - 97
Aydıncan AKDUR, Şinasi SEVMİŞ, Hamdi KARAKAYALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük: Kritik Hastalık Nöromiyopatisi
Intensive Care Unit-Acquired Weakness: Critical Illness Neuromyopathy (3406 defa görüntülendi)
98 - 106
Nesrin DEMİRSOY, Özden ÖZYEMİŞÇİ TAŞKIRAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dalış Kazaları ve Hastalıkları
Diving Accidents and Diseases (3305 defa görüntülendi)
107 - 113
Ülkümen RODOPLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE 
 
 Türk Yoğun Bakım Biliminin Literatüre Katkısı
The Contribution of Turkish Intensive Care Science to the Literature (3297 defa görüntülendi)
114 - 119
Sedat DÖM, Şener BALAS, Oktay AYDIN, Fatih AĞALAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir