YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 9 Sayı: 1 Mart 2010
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 9 Issue: 1 March 2010
  Satın al  
 
 
Editörden (3 defa görüntülendi)
  
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Pandemik İnfluenza A (H1N1) 2009 Virüsü ve Klinik Tecrübemiz
Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 Virus and Clinical Experience (3883 defa görüntülendi)
1 - 12
Selvi Can Ö, Ünal N, Memikoğlu O, Tulunay M 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 H1N1 ve Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü
H1N1 and Infection Control in the Intensive Care Unit (3311 defa görüntülendi)
13 - 19
Yetkin MA, Kanyılmaz D, Bodur H 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Pnömoni
Nosocomial Pneumonia (3677 defa görüntülendi)
20 - 30
Yetkin MA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları
Artificial Intelligence Applications in Medicine (3991 defa görüntülendi)
31 - 41
Demirhan A, Kılıç YA, Güler İ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği
Predictive Role of Procalcitonin in Sepsis Diagnosis (3855 defa görüntülendi)
42 - 50
Yağlı N, Ok G, Tok D, Taneli F, Ulman C, Erbüyün K 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Pralidoksim Tedavisine Yanıt Veren Bir Organofosfat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Solunum Yetmezliği
Pralidoxime Treatment in a Patient with Respiratory Failure due to Organophosphate Poisoning (4544 defa görüntülendi)
51 - 56
Özhan MÖ, Çekmen N, Eşkin MB, Erten E, Çomak İ, Yanarateş Ö, Coşar A 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toksisitesi ve Amiodaron Tedavisi ile İlişkili İki Alveoler Hemoraji Sendromu Olgusu
Two Cases of Diffuse Alveolar Hemorrhage Syndrome Associated with Warfarin Toxicity and Amiodarone Therapy (3479 defa görüntülendi)
57 - 63
Taşbakan MS, Özdemir Ö, Yıldız BS, Özerkan F, Bacakoğlu F 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir