YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2008 Vol: 8 Issue: 3
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Ventilatördeki Hastada Aerosol Tedavisi (3135 defa görüntülendi)103 - 110
İrfan UÇGUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatik Ensefalopati (3608 defa görüntülendi)111 - 120
Levent YAMANEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Komaya Yaklaşım (3513 defa görüntülendi)121 - 130
Yaşar KÜÇÜKARDALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir