YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2008 Vol: 8 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının Önlenmesi (3242 defa görüntülendi)71 - 81
Melda TÜRKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Nöromusküler Güçsüzlüğe Yaklaşım (3484 defa görüntülendi)82 - 92
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi (3007 defa görüntülendi)93 - 98
Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Meltem MİDİLLİ, M. Sezai TAŞBAKAN, Alev GÜRGÜN, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir