YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2008 Vol: 8 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyon Destek Tedavisinin İlkeleri (3815 defa görüntülendi)5 - 21
R. Haldun GÜNDOĞDU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyopulmoner Arrestte Serebral Koruma (3666 defa görüntülendi)22 - 43
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları (4622 defa görüntülendi)44 - 59
İrfan UÇGUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Yoğun Bakım Ayarlarında Puls Oksimetrinin Güvenilirliği ve Etkileyen Faktörler (3620 defa görüntülendi)60 - 66
Ramazan COŞKUN, Muhammet GÜVEN, Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir