YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2001 Vol: 1 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme (2915 defa görüntülendi)69 - 74
H. Erdal AKALIN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hava Yolu Açma Teknikleri (3534 defa görüntülendi)75 - 83
Murat SUNGUR  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Akciğer Radyolojisi (3055 defa görüntülendi)84 - 97
Münire GÖKIRMAK, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatör İlişkili Pnömoni (3971 defa görüntülendi)98 - 105
Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntraabdominal Basınç Artışı ve Abdominal Kompartman Sendromu (2755 defa görüntülendi)106 - 113
Ali KONAN, Kaya YORGANCI  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Zehirlenme Olgularına Yaklaşım (2875 defa görüntülendi)114 - 121
Figen COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri Nozokomiyal İnfeksiyonları Sürveyansı: Epidemiyoloji, Risk Faktörleri ve Prognozu Etkileyen Faktörler (2890 defa görüntülendi)122 - 130
Bilgehan AYGEN, Üner KAYABAŞ, Muhammet GÜVEN, Mehmet DOĞANAY, Bülent SÜMERKAN, Orhan YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları (2550 defa görüntülendi)131 - 137
Serap GENÇER, Nur BENZONANA, Serdar ÖZER, İsmihan KUZU, Yaman ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Bir Estetik Operasyon Sonrasında Gelişen Ani Şok ve Multiorgan Yetmezliği (2894 defa görüntülendi)138 - 141
Umut KALYONCU, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Oral Dekontaminasyon ile Ventilatör İlişkili Pnömoni'nin Önlenmesi: Prospektif, Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma (2380 defa görüntülendi)142 - 143
Çeviren ve Yorumlayan: Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atakta Noninvaziv Ventilasyon: Uzun Süreli Sağkalım ve Hastane Sonuçlarını Belirleyen Faktörler (2813 defa görüntülendi)144 - 145
Çeviren ve Yorumlayan: Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir