YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2007 Vol: 7 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi (2902 defa görüntülendi)417 - 425
Kadir DOĞRUER, İlhan OCAK, Burak KOÇAK, Turan KANMAZ, Koray ACARLI, Münci KALAYOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyonun Sistemik Etkileri (2759 defa görüntülendi)426 - 430
Nevin UYSAL  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Geri Dönüşsüz Beyin Hasarı (2780 defa görüntülendi)431 - 437
Doğa GÜRKANLAR, İ. Semih KESKİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kontrast Nefropatisi (2920 defa görüntülendi)438 - 445
Ş. Rahmi YILMAZ, Bülent ALTUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kritik Hastalığa Bağlı Hiperglisemi ve İnsülin Direnci: Patofizyolojideki Son Gelişmeler ve Klinik Yaklaşım (2762 defa görüntülendi)446 - 451
Fatih TANRIVERDİ, Ramazan COŞKUN, Muhammet GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı (2830 defa görüntülendi)452 - 457
Gülay OK, Hörü GAZİ, Demet TOK, Koray ERBÜYÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü (SSRİ) Kullanan Hastada Hiponatremi (2995 defa görüntülendi)458 - 463
Türkay AKBAŞ, Sait KARAKURT, Serhan TUĞLULAR, Yasin ABUL, Emel ERYÜKSEL, Merih BALCI, Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir