YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2007 Vol: 7 Issue: 3
  Satın al  
 
 
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI: VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ve KATETER İNFEKSİYONLARI KURSU  
 
 Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-İnvaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı (2045 defa görüntülendi)287 - 291
Can SEVİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kateter ile İlişkili İnfeksiyonlar: Önemi, Tanımlar ve Epidemiyoloji (1074 defa görüntülendi)292 - 296
Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kateter İnfeksiyonlarından Korunma (1326 defa görüntülendi)297 - 303
Rahmet ÇAYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIMDA BESLENME (ESPEN MODÜLÜ) KURSU 
 
 Yoğun Bakımda Özel Substratların Kullanılması (1029 defa görüntülendi)307 - 313
Semih AYDINTUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
MEKANİK VENTİLASYON KURSU 
 
 Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar (4381 defa görüntülendi)317 - 321
Emre KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu (2623 defa görüntülendi)322 - 327
Tülay YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyondan Ayırma (Weaning) ve Ekstübasyon (1248 defa görüntülendi)328 - 331
Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Modlar ve Ayarlar (2240 defa görüntülendi)332 - 335
İrfan UÇGUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hasta-Ventilatör Uyumu (2180 defa görüntülendi)336 - 340
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU 
 
 İlaç Uygulamaları (2592 defa görüntülendi)343 - 346
Kutay DEMİRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yara Bakımı (2435 defa görüntülendi)347 - 356
Ali KONAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Fizyoterapi Uygulamaları (2252 defa görüntülendi)357 - 361
Mine Gülden POLAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIMDA İLAÇ KULLANIMI 
 
 Terapötik İlaç Monitörizasyonu (2070 defa görüntülendi)365 - 369
Kutay DEMİRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
SÖZEL SUNUMLAR ve POSTERLER 
 
 SÖZEL SUNUMLAR (1790 defa görüntülendi)365 - 369
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 POSTERLER (1271 defa görüntülendi)373 - 408
[Özet ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir