YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2007 Vol: 7 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Türkiye'de Yoğun Bakım Açısından Olası Viral Pandemilere Hazırlık (2604 defa görüntülendi)233 - 239
Yusuf Alper KILIÇ, Ali KONAN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sürekli Renal Replasman Tedavileri (3066 defa görüntülendi)240 - 246
Emre KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hipoksemik Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (2861 defa görüntülendi)247 - 263
Ş. Gülbin AYGENCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (2782 defa görüntülendi)264 - 269
Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Dahiliye Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastalarda Nütrisyon Riski Taraması (3161 defa görüntülendi)270 - 275
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Emrullah SOLMAZGÜL, Mustafa KAPLAN, Mustafa KARATAŞ,Musa SALMANOĞLU, Sevil ÇEVİR, Ayşe SARI, Şaziye GÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Akrep Zehirlenmesi Sonucu Gelişen Bir ARDS Olgusu (3734 defa görüntülendi)276 - 280
Kürşat UZUN, Turgut TEKE, Şebnem YOSUNKAYA, Nihal AYDIN, Mehmet GÜL, Feridun KOYUNCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir