YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2007 Vol: 7 Issue: 1
  Satın al  
 
 
 Geçmişten Geleceğe Yoğun Bakım İnfeksiyonları (2189 defa görüntülendi)5 - 8
Erdal AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM HASTASI KİMDİR? 
 
 Yoğun Bakım Hastası (2448 defa görüntülendi)9 - 10
Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM HASTASINDA POLİFARMASİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR 
 
 Antibiyotik Tedavisinin Farmakokinetik/Farmakodinamik Yönü: Temel Kavramlar ve Parametreler (2269 defa görüntülendi)11 - 16
Alper B. İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımlarda, Kullanılan Bazı Kemoterapötiklerle Sık Kullanılan Diğer İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (2590 defa görüntülendi)17 - 22
Ersin YARIŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Maliyet (1952 defa görüntülendi)23 - 25
Dilara İNAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, ÇEVRE ve CİHAZ TEMİZLİĞİ 
 
 Yoğun Bakım Ekibinde Hemşire ve Hasta Bakımı (2791 defa görüntülendi)26 - 30
Burcu AYDINOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (2410 defa görüntülendi)31 - 35
Şaban ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Çevre Temizliği ve Dekontaminasyon (2194 defa görüntülendi)36 - 39
Sevim FİLİKÇİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kep, Maske, Önlük ve Galoş Kullanılması (2344 defa görüntülendi)40 - 41
Oğuz KARABAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ve İNFEKSİYONLARINDA ETİK ve YASAL SORUNLAR 
 
 Hastane İnfeksiyonu Gelişen Hastada Sorumluluğumuz (2001 defa görüntülendi)42 - 46
Mustafa ERTEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sorumluluk Eksikliğinin Sorunları ve Hukuki Boyutu (2005 defa görüntülendi)47 - 53
Nur BİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
METABOLİK SORUNLAR ve İNFEKSİYON 
 
 Metabolik Sorunların İnfeksiyona Etkisi (1970 defa görüntülendi)54 - 60
Muhammet GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyonun Metabolik Sorunlara Etkisi (2114 defa görüntülendi)61 - 63
Gülay SAİN GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
CERRAHİ İNFEKSİYONLAR 
 
 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi (1903 defa görüntülendi)64 - 72
Cem TERZİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ciddi İntraabdominal İnfeksiyonlarda Tedavi (1966 defa görüntülendi)73 - 76
Fatih AĞALAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ÖZEL HASTA GRUPLARINDA YOĞUN BAKIM 
 
 Kuş Gribi (1867 defa görüntülendi)77 - 84
Ahmet Faik ÖNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (1945 defa görüntülendi)85 - 90
Zülal ÖZKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 AIDS ve Viral Hepatitler (1937 defa görüntülendi)91 - 93
Muzaffer FİNCANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Tüberküloz (1944 defa görüntülendi)94 - 96
Şeref ÖZKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİM 
 
 Gram-Pozitif Bakteriler (2085 defa görüntülendi)97 - 102
Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim (1912 defa görüntülendi)103 - 107
Ahmet KALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KATETER İNFEKSİYONLARINI ENGELLEYEBİLİR MİYİZ? 
 
 Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Eğitimin Etkisi (2015 defa görüntülendi)108 - 110
Rahmet ÇAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kateteri Takmadan Önceki Kurallara Uyumun Etkisi (2129 defa görüntülendi)111 - 115
Yasemin ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kateter Takıldıktan Sonraki Kurallara Uyumun Etkisi (1986 defa görüntülendi)116 - 119
Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
SOLUNUM PROBLEMİ OLAN HASTADA İNFEKSİYON 
 
 Solunum Yetmezliği Olan Hastada İnfeksiyonların Önlenmesi (2027 defa görüntülendi)120 - 122
Nevin UYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar (2122 defa görüntülendi)123 - 127
Sedat KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi (1904 defa görüntülendi)128 - 132
Tansu YAMAZHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIMDA KOLONİZASYON-İNFEKSİYON-SALGIN 
 
 Kolonizasyon (2099 defa görüntülendi)133 - 135
Emine ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon (1929 defa görüntülendi)136 - 143
Dilek KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ÇOĞUL DİRENÇLİ GRAM-NEGATİFLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 
 
 Acinetobacter Türleri (2202 defa görüntülendi)144 - 150
Orhan YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stenotrophomonas maltophilia (2167 defa görüntülendi)151 - 157
Özlem KANDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Enterik Gram-Negatif Bakterilerde Tedavi (1946 defa görüntülendi)158 - 162
Gökhan AYGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
RİSKLİ ÜNİTELERİN HAVALANDIRILMASI 
 
 Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Devreye Alma, Test, Ölçüm ve Ayar (Commissioning) Çalışmaları (1970 defa görüntülendi)163 - 172
Mustafa BİLGE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
SEPSİS FİZYOPATOLOJİSİ ve ALTERNATİF TEDAVİLER 
 
 Sepsis Fizyopatolojisi (2133 defa görüntülendi)173 - 177
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Kortikosteroidlerin Yeri (2023 defa görüntülendi)178 - 183
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Diğer Tedavi Yöntemleri (1910 defa görüntülendi)184 - 185
Kaya YORGANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIMDA 'SIFIR' İNFEKSİYON 
 
 Yoğun Bakımcı Gözüyle Yoğun Bakımda Sıfır İnfeksiyon (1993 defa görüntülendi)186 - 187
Melda TÜRKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Birimlerinde Enfeksiyon Kontrolü: "Sıfır İnfeksiyon Hedefi" (2471 defa görüntülendi)188 - 193
Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
 POSTERLER (2194 defa görüntülendi)195 - 226
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
Yazar İndeksi227 - 228
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir