YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2006 Vol: 6 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Vazoaktif ve İnotropik İlaçların Doğru Kullanımı (3681 defa görüntülendi)179 - 190
Neriman Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik Resüsitasyon Uygulamalarında Gelişmeler (2779 defa görüntülendi)191 - 195
Benan BAYRAKCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları (2756 defa görüntülendi)196 - 203
Barış GÜRSOY, Sibel GELECEK, Kaya YORGANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları (3034 defa görüntülendi)204 - 221
Gökhan ÇELİK, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar (2792 defa görüntülendi)222 - 226
Öznur AK, Elif BOMBACI, Serdar ÖZER, Serhan ÇOLAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması (3171 defa görüntülendi)227 - 232
Aynur ENGİN, Bilge GÜRELİK, Nazif ELALDI, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ, M. Zahir BAKICI, Filiz ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
İndeks (10 defa görüntülendi)233 - 234
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir