YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2006 Vol: 6 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Yoğun Bakım (2750 defa görüntülendi)5 - 15
Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Savaş Koşullarında Yoğun Bakım (2659 defa görüntülendi)16 - 21
Bilgin CÖMERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Beslenme Desteğinin Monitörizasyonu (2783 defa görüntülendi)22 - 27
Bülent SALMAN, Mehmet OĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Solunum Tedavisi (3403 defa görüntülendi)28 - 42
Deniz İNAL İNCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (2706 defa görüntülendi)43 - 48
Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Eser Gürdal YÜKSEL, Melek ATABEY, Funda COŞKUN, Feride YILDIZ, Sevgi AYHAN, Nihat ÖZYARDIMCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Preterm Yenidoğanda Periferik Arter Kateterizasyonuna Bağlı Tromboz: İki Olgu Sunumu (2637 defa görüntülendi)49 - 51
G. Banu ÇELİK ERGÜL, Aylin TARCAN, Berkan GÜRAKAN, Namık ÖZBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tatlı Su Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir ARDS Olgusu (2834 defa görüntülendi)52 - 57
Münire GÖKIRMAK, Hilal AVCI, Şemsi KALKAN, Zeki YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir