YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2005 Vol: 5 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Hastalarında Laparoskopi (2552 defa görüntülendi)201 - 207
Sezer GÜRER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek Basınçla İlişkili Patolojilere Yaklaşım (2645 defa görüntülendi)208 - 220
Şamil AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Görünmez Kaza (2797 defa görüntülendi)221 - 226
Muhammet GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endokrin Aciller (2914 defa görüntülendi)227 - 239
Nilgün GÜVENER, Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Dar Terapötik Aralıklı İlaç Kullanımı (2589 defa görüntülendi)240 - 246
Kutay DEMİRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme (2604 defa görüntülendi)247 - 249
Emre KARAKOÇ, Abdi BOZKURT, Emel GÜRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diabetes Mellituslu Bir Hastada Metformin Kullanımına Bağlı Bir Laktik Asidoz (2634 defa görüntülendi)250 - 254
Mustafa CESUR, Nedim ÇEKMEN, R. Reşat ÇETİNBAŞ, Paşa BEDEL, Özcan ERDEMLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
İndeks (3 defa görüntülendi)255 - 256
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir