YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2001 Vol: 1 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Dünyada ve Türkiye'de Yoğun Bakım Uzmanlığı (5811 defa görüntülendi)5 - 10
Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenme (3004 defa görüntülendi)11 - 20
Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonları ve Antimikrobik Tedavi (4008 defa görüntülendi)21 - 32
A. Atahan ÇAĞATAY, Halit ÖZSÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Göğüs Fizyoterapisi (4201 defa görüntülendi)33 - 40
Sema SAVCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Epidemiyolojisi (11572 defa görüntülendi)41 - 46
Melda AYBAR, Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnfeksiyonla Mortalitenin İlişkisi (6873 defa görüntülendi)47 - 55
Mustafa Aydın ÇEVİK, Gül Ruhsar YILMAZ, F. Şebnem ERDİNÇ, Serap ÜÇLER, Necla TÜLEK  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Solunum Yetmezlikli Miyotonik Distrofisi Olan Bir Hastada Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (5527 defa görüntülendi)56 - 58
Banu Eriş GÜLBAY, Akın KAYA, Füsun ÜLGER, Özlem URAL GÜRKAN, Özlem KUMBASAR, Turan ACICAN, Sevgi SARYAL  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Ağır Sepsiste Rekombinant İnsan Aktive Protein C'nin Etkinlik ve Güvenilirliği (4025 defa görüntülendi)59 - 61
Çeviren ve Yorumlayan: Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner İnfiltrasyon, Ateş ve Akut Solunum Yetmezliği Olan İmmün Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon (3410 defa görüntülendi)62 - 63
Çeviren ve Yorumlayan: Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir