YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2005 Vol: 5 Issue: 3
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği (2970 defa görüntülendi)141 - 146
H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Travma Dışı Nedenlere Bağlı Kardiyopulmoner Arreste Yaklaşım (2890 defa görüntülendi)147 - 161
Melda AYBAR, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemorajik Şokta Güncel Sıvı Tedavi (2799 defa görüntülendi)162 - 166
Hakan GÜVEN, Korhan TAVİLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kritik Hastada Adrenal Yetmezlik (2652 defa görüntülendi)167 - 173
Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Yönetimi (2633 defa görüntülendi)174 - 181
M. Bülent TIRNAKSIZ, Kaya YORGANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi (3084 defa görüntülendi)182 - 186
Bilgin ARDA, Şebnem ŞENOL, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Güray AKSU, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Akut Karbonmonoksit İntoksikasyonu ve Gebelik (2791 defa görüntülendi)187 - 190
Ayda BAŞGÜL, Alin BAŞGÜL, Ayşe HANCI, Sevilay AKCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diabetes Mellituslu Bir Hastada Rosiglitazon Kullanımına Bağlı Bir Akut Akciğer Ödemi (2651 defa görüntülendi)191- 196
Nedim ÇEKMEN, Mustafa CESUR, Paşa BEDEL, R. Reşat ÇETİNBAŞ, Özcan ERDEMLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir