YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2005 Vol: 5 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Sepsis: Genel Bakış (1917 defa görüntülendi)73 - 74
Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis ve İlgili Tanımlamalar (1977 defa görüntülendi)75 - 79
Kaya YORGANCI, İskender SAYEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis Patofizyolojisi (1919 defa görüntülendi)80 - 84
Kaya YORGANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis Tanısı (1992 defa görüntülendi)85 - 91
N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Hemodinamik Monitörizasyon ve Resüsitasyon (1978 defa görüntülendi)92 - 102
Yusuf Alper KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Antimikrobiyal Tedavi (1985 defa görüntülendi)103 - 108
Pınar ZARAKOLU, Murat AKOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste İmmünolojik, Antiinflamatuvar ve Antikoagülan Tedavi (1933 defa görüntülendi)109 - 111
Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Organ Destek Tedavileri (1906 defa görüntülendi)112 - 121
Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Metabolik Destek (1968 defa görüntülendi)122 - 132
Muhammet GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsiste Deneysel Modeller (2252 defa görüntülendi)133 - 134
Alper B. İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir