YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2005 Vol: 5 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Akut Koroner Sendromlar (3341 defa görüntülendi)5 - 25
Alpay T. SEZGİN, Aylin YILDIRIR, Haldun MÜDERRİSOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Deliryum (2862 defa görüntülendi)26 - 35
Seda Banu AKINCI, Altan ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kritik Hastanın Transportu (2874 defa görüntülendi)36 - 41
Hakan Alp BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nütrisyon Tedavisinde Farmakolojik Etkileşmeler (2678 defa görüntülendi)42 - 49
Deniz BALCI, Volkan GENÇ, Seher DEMİRER, Semih AYDINTUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları (2740 defa görüntülendi)50 - 54
Hamdi AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Yoğun Bakım Hastalarında Subklavyen Ven Kateterizasyonu: 211 Hastanın Analizi (2681 defa görüntülendi)55 - 60
Selim CANDAN, Hüsne ŞAHİN, Araş PİRAT, Pınar ZEYNELOĞLU, Gülnaz ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Sistemik Sklerozisli Hastada Endotrakeal Entübasyona Sekonder Gelişen Erken Trakea-Özefageal Fistül (2610 defa görüntülendi)61 - 64
Özgür ÖZSOYLAR, Mustafa ARSLAN, Nedim ÇEKMEN, Mehmet AKÇABAY, Sedat DEMİRCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ekstübasyon Sonrası Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon (2612 defa görüntülendi)65 - 69
Çeviren ve Yorumlayan: Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir