YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2004 Vol: 4 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Mekanik Ventilasyonun Sonlandırılması (Weaning) (2728 defa görüntülendi)205 - 210
Turgay ÇELİKEL, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Yaşam Desteğinin Sonlandırılması (2874 defa görüntülendi)211 - 214
Nevin UYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi (2811 defa görüntülendi)215 - 219
H. Gül ÖNGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Spinal Kord Yaralanmaları (2675 defa görüntülendi)220 - 226
Mustafa BERKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Gerektiren Obstetrik Sorunlar (2620 defa görüntülendi)227 - 231
Ayçağ YORGANCI, Ferit SARAÇOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Onkolojik Aciller (2917 defa görüntülendi)232 - 243
Ahmet DEMİRKAZIK, Reskan ALTUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Dekübit Ülserleri: Risk Faktörleri ve Önlenmesi (3224 defa görüntülendi)244 - 253
Tanju BEĞER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Akut Kardiyotoksisite (Olgu Sunumu) (2600 defa görüntülendi)254 - 257
Mehmet GÜL, Sedat KOÇAK, Halil KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yetmezliği ile Seyreden Bir Papiller Tiroid Kanser Olgusu (2722 defa görüntülendi)258 - 261
Banu ERİŞ GÜLBAY, Mustafa AKANSOY, Akın KAYA, Bülent ERKEK, Turan ACICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Kritik Hastalığı Olanlarda Serum Serbest Kortizol Düzeyleri (2663 defa görüntülendi)262 - 266
Çeviren ve Yorumlayan: Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
İndeks (3 defa görüntülendi)267 - 268
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir