YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2004 Vol: 4 Issue: 3
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Akut Hipoksemik Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (2812 defa görüntülendi)151 - 158
Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Evde Mekanik Ventilasyon (3101 defa görüntülendi)145 - 160
Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Toraks Radyolojisi (2798 defa görüntülendi)159 - 167
Meltem GÜLSÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Masif Pulmoner Embolizm (2544 defa görüntülendi)168 - 178
Orhan ARSEVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hemşireliği (3073 defa görüntülendi)179 - 185
Sabiha AKDENİZ, Hayriye ÜNLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Organ Donörünün Tıbbi Bakımı (2475 defa görüntülendi)186 - 189
Benan BAYRAKÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar (2543 defa görüntülendi)190 - 194
Sevim KESKİN, Rabin SABA, Dilara İNAN, Murat YILMAZ, Gözde ÖNGÜT, Veli GÜNAY, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Bronkoalveoler Lavaj Sonrası ARDS Gelişen Pulmoner Alveoler Proteinozisli Hasta (2872 defa görüntülendi)195 - 199
Seda SANCAK, Sait KARAKURT, Berrin BAĞCI CEYHAN, Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir