YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 2
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2004 Vol: 4 Issue: 2
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yenidoğanda Respiratuar Distres Sendromu (2811 defa görüntülendi)77 - 83
Murat YURDAKÖK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları (2922 defa görüntülendi)84 - 93
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler (2872 defa görüntülendi)94 - 104
Alper KIRKPANTUR, Yunus ERDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Kardiyak Tamponad (2724 defa görüntülendi)105 - 112
Sibel TURHAN, Eralp TUTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Organik Fosfor Zehirlenmeleri (2581 defa görüntülendi)113 - 121
Muhammet GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda İnhaler Tedavi (2921 defa görüntülendi)122 - 125
Özlem URAL GÜRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Bronkofiberoskopik Korunmuş Fırça ve Nonbronkoskopik Korunmuş Bronkoalveoler Lavaj (3028 defa görüntülendi)126 - 130
Veysel ERDEN, Gökçen BAŞARANOĞLU, Hamdi DELATİOĞLU, İsmet BEYCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi (2778 defa görüntülendi)131 - 137
Gürdal YILMAZ, Rahmet ÇAYLAN, Hülya ULUSOY, Kemalettin AYDIN, Nesrin ERCİYES, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Erişkinlerde Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tedavisinde 8 ve 15 Günlük Antibiyotik Tedavisinin Karşılaştırılması (2707 defa görüntülendi)139 - 140
Çeviren ve Yorumlayan: Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir