YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 1
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2004 Vol: 4 Issue: 1
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Dissemine İntravasküler Koagülasyon (3482 defa görüntülendi)5 - 12
Yahya BÜYÜKAŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi (2819 defa görüntülendi)13 - 24
Tülay YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocuk Hastanın Ventilatörden Ayrılması (2492 defa görüntülendi)25 - 30
Benan BAYRAKÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Transfüzyon ve Kan Komponentleri (2743 defa görüntülendi)31- 45
Önder ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Acil ve Masif Transfüzyon (2823 defa görüntülendi)46 - 49
Önder ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon (2921 defa görüntülendi)50 - 56
Zuhal KARAKURT, Hilal ALTINÖZ, Tülay YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 'Percu Twist' Yöntemi ile Perkütan Trakeostomi (2514 defa görüntülendi)57 - 60
Veysel ERDEN, Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU, Gökçen BAŞARANOĞLU, Hamdi DELATİOĞLU, Kerem ERKALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz (2647 defa görüntülendi)61 - 68
Özgür KARACAN, Oya ALTAŞ, Şerife SAVAŞ, Şule AKÇAY, Neslihan ÇELİK, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Funda TİMURKAYNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Kardiyojenik Akciğer Ödeminde Noninvaziv Ventilasyon Randomize, Çok Merkezli Çalışma (2360 defa görüntülendi)69 - 72
Çeviren ve Yorumlayan: İrfan 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir