YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 4
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2003 Vol: 3 Issue: 4
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yeni Beslenme Ürünleri (2824 defa görüntülendi)215 - 224
Haldun GÜNDOĞDU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut İnmeye Yaklaşım (2893 defa görüntülendi)225 - 235
Canan TOGAY IŞIKAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyojenik Şok Tedavisi (3371 defa görüntülendi)236 - 250
Mustafa KILIÇKAP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Acil Hipertansiyon: Tanı, Fizyopatoloji ve Tedavi (3110 defa görüntülendi)251 - 257
Tamer SAYIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar (2715 defa görüntülendi)258 - 263
İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Rabin SABA, Harun GÜLMEZ, Mehtap TÜRKAY, Hanife KARAKAYA, Tülin AYDOĞDU, Ömer BAYEZİD 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Hipotermi ve Bradikardi: Amitraz Zehirlenmesi (4343 defa görüntülendi)264 - 267
Sadık ÖZMEN, Ayşegül UÇAR, Berit Gökçe CEYLAN, Lütfi YAVUZ, Füsun EROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İlginç Radyolojisi Nedeniyle Tek Taraflı Diyafragma Paralizisi (2923 defa görüntülendi)268 - 271
Nurdan KÖKTÜRK, Berna KOÇAK, Gül GÜRSEL, Velit HALİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ses Kısıklığı Semptomuyla Başlayan Bir Guillain-Barré Sendromu (2970 defa görüntülendi)272 - 278
Nedim ÇEKMEN, Mehmet AKÇABAY, Ahmet MAHLİ, Zülal YEŞİLBUDAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Amerika Birleşik Devletleri'nde 1979'dan 2000'e Kadar Sepsis Epidemiyolojisi (2922 defa görüntülendi)279 - 280
Çeviren ve Yorumlayan: Murat SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
2003 Yılı Konu ve Yazar İndeksi (10 defa görüntülendi)281- 282
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir