YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 3
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Year: 2003 Vol: 3 Issue: 3
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Perkütan Trakeostomi (6196 defa görüntülendi)149 - 159
Seda Banu AKINCI, Meral KANBAK, Ülkü AYPAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Arter Kan Gazları (3365 defa görüntülendi)160 - 175
Turan ACICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastalarında Miyonöropati (3006 defa görüntülendi)176 - 181
F. İrsel TEZER, Sevim ERDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Klinik Eczacının Rolü (2528 defa görüntülendi)182 - 188
Kutay DEMİRKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR/RESEARCH ARTICLES 
 
 Süperior Vena Kaval ve Femoroiliyak Basınçlar Üzerine Değişen PEEP Seviyelerinin Etkisi (3523 defa görüntülendi)189 - 193
Murat SUNGUR, Engin OK, Muhammet GÜVEN, Eyüp EKİCİ, Bülent TOKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde Prognostik Faktörler (2663 defa görüntülendi)194 - 199
Sibel ÖKTEM, Duygu ÖZOL, Aslı TOROS, Feza BACAKOĞLU, Mustafa H. ÖZHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI/CASE REPORTS 
 
 Miller-Fisher Sendromu: Olgu Sunumu (2581 defa görüntülendi)200 - 203
Yaman ÖZYURT, Hüsnü SÜSLÜ, Hakan ERKAL, Gülten ARSLAN, Gülgüle ERSOY, Erhan ÇIPLAKLIGİL, Zuhal ARIKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayatı Tehdit Eden Akut Solunum Yetmezliği: Yabani Ot Zehirlenmesi (2819 defa görüntülendi)204 - 206
Ayda BAŞGÜL, Banu BURGUTOĞLU, Ayşe HANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YOĞUN BAKIM LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER 
 
 Akut Akciğer Hasarı ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Gelişen Hastalarda Hava Yolu Basınçları ve Erken Barotravma Arasındaki İlişki (2768 defa görüntülendi)207 - 209
Çeviren ve Yorumlayan: Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir