Son Sayı
YOĞUN BAKIM DERGİSİ
Cilt: 12 Sayı: 1 Mart: 2018
Last Issue
TURKISH JOURNAL of
INTENSIVE CARE MEDICINE
Volume: 12 Issue: 1 March: 2018
  Satın al  
 
 
DERLEMELER/REVIEWS 
 
 Glukoz Metabolizması Acilleri
Emergencies of Glucose Metabolism (1764 defa görüntülendi)
1-7
Mehmet Turan İNAL, Dilek MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Asit-Baz Denge Bozukluğu
Acid-Base Disorders (3099 defa görüntülendi)
8-17
Gökhan İNANGİL, Sezai ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sodyum Dengesi Bozuklukları: Hiponatremi-Hipernatremi
Disorders of Sodium Balance: Hyponatremia-Hypernatremia (5635 defa görüntülendi)
18-30
Zehra EREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Potasyum Metabolizması Bozuklukları
Disorders of Potassium Metabolism (1962 defa görüntülendi)
31-42
Gülbin AYGENCEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kalsiyum Dengesi Bozuklukları: Hipokalsemi-Hiperkalsemi
Calcium Disorders: Hypocalcaemia-Hypercalcaemia (2613 defa görüntülendi)
43-58
Volkan HANCI, Şule ÖZBİLGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kritik Hastada Magnezyum ve Fosfat Dengesi Bozuklukları
Magnesium and Phospate Inbalance in Critical ill Patients (2874 defa görüntülendi)
59-65
Hakan TEREKECİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarı
Acute Kidney Injury in the Intensive Care Unit (1768 defa görüntülendi)
66-74
Emel ERYÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastalarında Adrenal Yetmezlik
Adrenal Insufficiency in Intensive Care Patients (1434 defa görüntülendi)
75-85
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Yasemin Gül AYDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir