ISSN: 1303-0167
 
 


EDİTÖRLER

Prof. Dr. Dilek Arman

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Prof. Dr. Levhi Akın
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Çoker
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Uyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Necmettin Ünal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

İNGİLİZCE DANIŞMANLARI

Corinne Can Logue
Doç. Dr. F. Şebnem Erdinç

BİYOİSTATİSTİK-EPİDEMİYOLOJİ DANIŞMANLARI

Prof. Dr. Banu Çakır

Doç. Dr. Mutlu Hayran

Doç. Dr. Gülşah Seydaoğlu

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Gülbin Aygencel
Doç. Dr. Gül Ruhsar Yılmaz

 

 
 
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir