ISSN: 1303-0167
 
 


AMAÇ VE KAPSAM

Yoğun Bakım Dergisi, 2001 yılında yayın hayatına başlamış olup Bilimsel Tıp Yayınevi'nin süreli yayını olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmaktadır. Yoğun Bakım Dergisi'nde yayımlanacak yazıların seçiminde hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin amacı; yoğun bakım pratiğini ilgilendiren konularda yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor, editöre mektup ve klinik görünüm türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Yayımladığı yazıların uluslararası temsiline ve atıfına çalışarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak derginin yayımlanma amaçları arasındadır.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta Yoğun Bakım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Cerrahi, İç Hastalıkları ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dallarında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve yoğun bakım ile ilgilenen tüm hekimlerdir.

Abone İşlemleri

1 yıllık abone ücreti (2013)

Kurumlar için: 120 TL

Hekimler için: 100 TL

Tek sayı ücreti: 35 TL

Yoğun Bakım Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Dergiye www.yogunbakimdergisi.org adresi aracılığıyla abone olunabilmektedir.

Adres: Yoğun Bakım Dergisi

PK 130 Kavaklıdere-Ankara

Telefon: 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

E-posta: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com

Web sayfası: www.yogunbakimdergisi.org

Yayım İzni

Yoğun Bakım Dergisi'nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik ve tablolar Bilimsel Tıp Yayınevi'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar sorumludur.

Reklam Bağlantıları İçin

Ecz. İbrahim Çevik

Bilimsel Tıp Yayınevi

Adres: Bükreş Sokak No: 3/20

06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye

Telefon: 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

E-posta: ibrahim.cevik@yogunbakimdergisi.org

Web sayfası: www.bilimseltipyayinevi.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.yogunbakimdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editörler ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

 
 
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir