<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Akut Septik Şokta Plazma Prokalsitonini ve C-Reaktif Protein: Klinik ve Biyolojik Korelasyon

Plasma Procalcitonin and C-Reactive Protein in Acute Septic Shock: Clinical and Biological Correlates

Claeys R, Vinken S, Spapen H, ver Elst K, Decochez K, Huyghens L, Gorus K.

Crit Care Med 2002;30:757-62

 

Sepsis ve sekelleri yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında mortaliteye yol açan nedenlerdendir. Sepsisin uygun tedavisi erken ve doğru tanı ile sağlanmaktadır ve mortalite ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Sepsisin doğru tanısı geniş spektrumlu antibiyotikler ve vazoaktif ilaçlarla gereksiz tedaviyi de önleyecektir. Sistemik inflamasyon ile ilgili spesifik serum belirleyicileri septik görünen fakat infeksiyon bulgusu olmayan hastalardan sistemik infeksiyonu olan hastaları ayırt etmek için gereklidir. C-reaktif protein (CRP) ölçümü bu amaç için ideal görünmemektedir çünkü postoperatif durumlarda, otoimmün ve romatolojik hastalıklar ve miyokard infarktüsü gibi noninfeksiyöz durumlarda da CRP?de belirgin bir artış olduğu tanımlanmıştır. Daha da ötesi minör ya da lokalize infeksiyonlarda da CRP düzeylerinin artmış bulunmasıdır.

Prokalsitonin son zamanlarda infeksiyona sistemik inflamatuvar cevabın potansiyel bir belirleyicisi olarak önerilmektedir. Birçok klinik çalışmada klinik bakteremi ve sepsiste prokalsitonin düzeylerinin sistemik viral veya lokalize bakteriyel infeksiyonda olduğundan daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Prokalsitonin aynı zamanda infeksiyonların, yüksek düzeyde inflamatuvar ancak infeksiyöz olmayan pankreatit, kardiyojenik şok, ciddi lupus, adrenal yetmezlik ve akut transplant rejeksiyonu gibi durumlardan ayırt edilmesinde yarar sağlar.

Ancak sepsis veya septik şoklu hastaların beklenen yaşam süresinde prokalsitoninin prognostik değeri ve CRP ve beyaz küre sayısı gibi diğer inflamatuvar parametrelerle prokalsitoninin ilişkisi ile ilgili doküman sayısı yetersizdir. Ayrıca prokalsitoninin sepsisin homeostazisinde kalsiyum dağılımındaki muhtemel rolü, bir tartışma konusu olarak kalmıştır.

Bu yüzden akut septik şok tanısı olan bir grup hastada prospektif bir çalışma planlanmıştır.

 

Çeviren ve Yorumlayan: Dr. Gül Ruhsar YILMAZ

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Sıhhiye-ANKARA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir