<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Septik Şok Tablosundaki Hastalarda Düşük Doz Hidrokortizon ve Fludrokortizon Tedavisinin Mortalite Üzerine Etkisi

Effect of Treatment with Low Doses of Hydrocortisone and Fludrocortisone on

Mortality in Patients with Septic Shock

Annane D, Sebille V, Charpentier C, et al. JAMA 2002;288:862-71

 

Sepsis patogenezinin aydınlatılmasında önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ciddi sepsisin önemli bir ölüm nedeni olma özelliği günümüzde de sürmektedir. Sepsise yönelik antiinflamatuvar tedavide ilk denenen ilaçlar kortikosteroidlerdir. Kısa süreli, yüksek doz kortikosteroid tedavisinin olumlu etkisi gösterilememiştir. Ancak ciddi sepsis tablosunda rölatif bir adrenal yetmezlik veya sistemik inflamasyona bağlı glikokortikoid reseptör rezistansı gelişmesi nedeniyle düşük doz, uzun süreli kortikosteroid replasman tedavisi yeniden gündeme gelmiştir.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir