<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Koroner Arter ?By-Pass? Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Peptik Ulkus Perforasyonu

Vedat ERENTUĞ*, Denyan MANSUROĞLU*, Suat Nail ÖMEROĞLU*, İbrahim UYAR*
Esat AKINCI*, Cevat YAKUT*

 

* Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL

 

Açık kalp cerrahisi sonrası majör gastrointestinal problemler %0.3-3 arasında görülmektedir[1]. Postoperatif dönemde uygulanan sedasyon ve postoperatif analjezinin semptomları saklaması nedeniyle tanıda genellikle geç kalınmaktadır. Hastanede kalış süresini uzatmaları yanında %12-67 arasında mortalite ile sonuçlanmaktadırlar[2].

 

Yazışma Adresi: Dr. Denyan MANSUROĞLU

Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir