<< Geri Yazdır

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS)?nda 'Recruitment' Manevraları ve  Optimum PEEP Ayarı

Gül GÜRSEL*

 

       *  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

 

Akut solunum sıkıntısı sendromlu (ARDS) hastalarda akciğerleri koruyucu mekanik ventilasyon stratejilerinin (AKMVS) yararı her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve kabul görmektedir. Bu hastalarda düşük tidal volüm yaşam süresini düzeltmekle beraber atelektazilere eğilimi arttırmaktadır. Bu sonuç, hastalarda yüksek 'Positive End-Expiratory Pressure (PEEP)' düzeyleri ve atelektazileri açma manevraları ['recruitment' manevrası (RM)] ile yapılan açık akciğer ventilasyonu kavramını gündeme getirmiştir. RM, atelektatik akciğer alanlarını açmak için hava yolu basıncını bir süreliğine devamlı olarak yükseltmektir. Bu PEEP, 'Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)', basınç kontrollü mekanik ventilasyon, 'sigh', spontan solunum, pron pozisyon, yüksek frekanslı ventilasyon gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. Şimdiye kadar yapılan birçok çalışmada RM?nin oksijenizasyonu düzelttiği gösterilmekle beraber, halen bu uygulamanın yaşam süresi üzerine etkisi bilinmemektedir. Buna ek olarak RM?den sonra uygulanacak en ideal PEEP düzeyinin kaç olması ve hangi parametrelere göre ayarlanması gerektiği konusunda da görüş birliği yoktur.

Recruitment Maneuvers and Best Level of PEEP in ARDS

Key Words: ARDS, Recruitment maneuvers PEEP, Open lung ventilation.

Anahtar Kelimeler: ARDS, 'Recruitment' manevrası, PEEP, Açık akciğer ventilasyonu.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Gül GÜRSEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, ANKARA

 

Makalenin Geliş Tarihi: 20.07.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 14.11.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir