<< Geri Yazdır

Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon

Seda Banu AKINCI*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA

 

Yoğun bakım hastalarında hemodinamik monitörizasyon; kardiyorespiratuar performans hakkında bilgi edinilmesini, dolaşım sistemi ile ilgili bozuklukların hemen fark edilip tedavinin başlanabilmesini ve tedavinin izlenebilmesini sağlar.  Hemodinamik monitörizasyon için yöntemin seçiminde, izlenmesi planlanan parametrenin klinik önemi ve izlenecek hemodinamik profilin iyi belirlenmesi gereklidir. Hastaya getirebileceği masraf ve risk yanında, izleyen hekimlerin sonuçları değerlendirebilme, doğru kullanabilme yetkinlikleri de göz önüne alınmalıdır. Bu derlemede; arter kan basıncı monitörizasyonu, santral venöz basınç monitörizasyonu, periferik venöz basınç monitörizasyonu ve pulmoner arter kateterizasyonu yöntemlerine değinilecektir.

Hemodynamic Monitorization in Critically Ill

Key Words: Critically ill patient, Hemodynamic monitorization, Blood pressure monitorization, Pulmonary artery catheterization, Cardiac output measurement.

Anahtar Kelimeler: Kritik hasta, Hemodinamik monitörizasyon, Kan basıncı monitörizasyonu, Pulmoner arter kateterizasyonu, Kardiyak debi ölçümü.

 

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir