<< Geri Yazdır

Olgu Tartışması

 

Postpartum Dönemde Gelişen Akut Solunum Yetmezliğinde Ayırıcı Tanı

Ruşina DOĞAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Sevgi SARYAL*, Turan ACICAN*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA

 

Gebelik sırasında meydana gelen solunumsal ve hormonal değişiklikler fetusun büyümesi ile ilişkili olarak oksijen tüketiminde artışa, aynı zamanda maternal bazal metabolizmadaki artış da hiperventilasyon ile kardiyak outputta artışa yol açar[1]. Bütün bunlar gebelik öncesi dönemde özellikle solunum ya da kardiyovasküler sistemi etkileyen patolojiler varlığında, gebelik sırasında daha hızlı bir kötüleşmeye yol açmaktadır. Bununla birlikte gebelik öncesi dönemde kardiyopulmoner bir hastalığı olmayan gebelerde araya giren diğer hastalıklar (preeklampsi ya da sepsis) plazma volümünde artış yaparak, preterm doğumu engellemek için kullanılan beta-adrenerjik tokolitik ilaçlar kalp hızını arttırarak ve doğum öncesi aşırı sıvı yüklenmesi pulmoner ödem gelişimine neden olabilmektedir[1-3].

Kadın hastalıkları ve doğum servisinde sezaryen sonrası gelişen akut solunum yetmezliği nedeniyle kliniğimiz ile konsülte edilen bir hasta, kliniğinin seyri ve ayırıcı tanıların tekrar değerlendirilebilmesi açısından tartışılmıştır.

 

Yazışma Adresi: Dr. Ruşina DOĞAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve

Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir