<< Geri Yazdır

Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı

Enver ATALAR*, Lale TOKGÖZOĞLU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Akut koroner sendromlar (AKS) erişkin popülasyonda morbidite ve mortalitenin en önde gelen nedenidir. ST segment elevasyonu olan ve olmayan (kararsız anjina, non-q miyokard infarktüsü) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Patofizyolojisinde trombosit agregasyonunun önemli rol oynaması nedeniyle başta aspirin olmak üzere diğer trombosit agregasyonuna yönelik tedaviler önem kazanmıştır. Bunların içinde trombosit yüzeyinde yer alan glikoprotein IIb/IIIa reseptörlerinin blokajı oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.

Glycoprotein IIb/IIIa Blockers in Acute Coronary Syndromes

Key Words: Unstable angina, Myocardial infarction, Platelet aggregation, Antiaggregant therapy.

Anahtar Kelimeler: Kararsız anjina, Miyokard infarktüsü, Trombosit agregasyonu, Antiagregan tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Enver ATALAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 22.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir