<< Geri Yazdır

Venöz Tromboembolizm

Altay ŞAHİN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Venöz tromboembolizm (VTE), venlerde gelişen trombüsler ve bunlardan kopan parçaların pulmoner arter dallarında tıkanıklıklara yol açmasıyla seyreden bir durumdur. Pulmoner tromboemboli (PTE) büyük oranda bacaklarda gelişen derin ven trombozları (DVT) sonucunda oluşur. Tanısında yaşanan güçlükler nedeniyle epidemiyolojik veriler de sınırlıdır. Tanısında pulmoner anjiyografi altın standart kabul edilmekle birlikte uygulamadaki güçlükler nedeniyle helikal bilgisayarlı tomografi pratikte anjiyografinin yerini alacak gibi görünmektedir. Ancak en önemlisi tanısal yöntemleri klinik olasılıklarla birleştirerek karara varmaktır. Tedavide en çok tercih edilen antikoagülan tedavidir.

Venous Thromboembolism

Key Words: Pulmonary thromboembolism, Deep venous thrombosis, Ventilation-perfusion scintigraphy, Helical thorax computerised tomography, Pulmonary angiography, Thrombolytic therapy, Heparin

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboemboli, Derin ven trombozu, Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, Helikal bilgisayarlı toraks tomografisi, Pulmoner anjiyografi, Trombolitik tedavi, Heparin.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Altay ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 18.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 20.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir