<< Geri Yazdır

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS)

Gül GÜRSEL*

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) çeşitli nedenlere bağlı, akut olarak gelişen, akciğerlerde alveolokapiller membran geçirgenliğinde artışa ikincil pulmoner ödem ve ağır hipoksemi suyla karakterize akciğer hasarıdır. Tedavisinde akciğer koruyucu mekanik ventilasyon yöntemlerinin uygulanması temel şarttır. Bu yazıda ARDS'nin son yıllarda geliştirilen tanım, insidans, etyopatogenez, klinik ve tedavi yaklaşımlarından bahsedilecektir.

Acute Respiratory Distress Syndrome

Key Words: Acute lung injury, Acute respiratory distress syndrome, Lung protective mechanical ventilation, Lung recruitment maneuvers, Permissive hypercania.

Anahtar Kelimeler: Akut akciğer hasarı, Akut solunum sıkıntısı sendromu, Akciğer koruyucu mekanik ventilasyon, Akciğer açma manevraları, Permisiv hiperkapni.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Gül GÜRSEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 06.02.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 20.02.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir