<< Geri Yazdır

Nörolojik Resüsitasyon ve Monitörizasyon

Murat SUNGUR*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bölümü, KAYSERİ

Serebral hasar; kafa travması, global anoksi (örneğin, kardiyopulmoner arrest), metabolik nedenler ve infeksiyonlara bağlı olarak oluşur. Nörolojik hasar ilk olayın etkisi ile gelişen birincil hasar ve bunun arkasından eklenen ikincil hasar şeklinde karşımıza çıkabilir. Yoğun bakıma birincil hasara uğramış olarak gelen hastalarda, ikincil hasarı önlemek mümkündür ve şarttır. İkincil hasar nörolojik hasarın birkaç katına çıkmasına neden olabilir. Serebral resüsitasyonda en önemli amaç oksijen dağılımı ile beyin dokusunun oksijen tüketimi arasındaki dengeyi sağlamaktır. Bu amaç için ilk yapılması gereken etkili bir kardiyopulmoner stabilizasyondur. İkincil hasarın kısa süreli olan hipoksi ve hipotansiyon atakları ile alevlendiği unutulmamalıdır. Gelişen nörolojik monitörizasyon yöntemleri klinikle birlikte kullanıldıklarında mortalite ve morbiditeyi azaltabilmektedirler. Her serebral hastada glaskow koma skalası (GCS) mutlaka ilk başvuruda değerlendirilmeli ve takipte gereken sıklıklarda yinelenmelidir. GCS düşük, kafa travması olan hastalarda intrakranial basınç (ICP) monitörize edilerek, serebral kan akımı optimal seviyede tutulmaya çalışılmalıdır. Juguler venöz bulb satürasyon takibi ile birlikte ICP takibi serebral kan akımı ile ICP'nin daha dengeli bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Serebral hasarı olan hastalarda kullanılacak ilaçlar, solunum yetmezliği ve kardiyak fonksiyonlarda olacak değişiklikler hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Bu hastalarda olabilecek özel metabolik değişiklikler ve bunların idamesi mortaliteyi etkileyen önemli parametrelerdendir. Örneğin, kafa travması olan hastalarda kan şekerinin normal sınırlarda tutulması ikincil hasarın şiddetini azaltacaktır.

Neurologic Resuscitation and Monitoring

Key Words: Cerebral resuscitation, Neurological monitoring, Intracranial pressure, Cerebral blood flow, Head trauma.

Anahtar Kelimeler: Serebral resüsitasyon, Nörolojik monitörizasyon, İntrakranial basınç, Serebral kan akımı, Kafa travması.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Murat SUNGUR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Dalı, 38039, KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 25.10.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 30.11.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir